O společnosti

Společnost |Artnek| se zaměřuje na jednoduché projekty a to především webové prezentace, e-shopy a poradenství.

Řídíme se citátem

Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.

…a také

Budoucnost není místem, ke kterému kráčíme, ale které tvoříme. Cesty k ní nehledáme, ale vytváříme; a jejich vytvářením se proměňuje jak tvůrce, tak cíl cesty.

Kontaktujte nás